GGVN / SHOPPING GUIDE

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG
(19-03-2015)

CÁCH THỨC MUA HÀNG TRÊN WEBSITE


- Tạo tài khoản của bạn bằng cách:
+ Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP"
+ Điền thông tin của bạn -> "ĐĂNG KÝ"
- "ĐĂNG NHẬP" bằng tài khoản của bạn

- Mua hàng:
+ Bạn chọn size, màu tương ứng với số lượng hàng cần mua -> "MUA HÀNG"
+ Kiểm tra lại đơn hàng của mình bằng cách nhấp vào "GIỎ HÀNG"
+ "XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG"
+ Điền thông tin về việc giao hàng của bạn
+ Nhấn "XÁC NHẬN" hoàn tất việc mua hàng