GGVN / KHUYẾN MÃI
Quần lót cho Teen /Baby (#210, #220, #230)
250.000đ /10 quần

Quần lót nữ (#910, #920)
300.000đ /10 quần

Quần lót nam (#720)
400.000đ /10 quần

Quần lót đùi nam (#770)
500.000đ /10 quần

Giảm thêm 10% riêng cho thành viên facebook page "Hà Nội với Sài Gòn" và "Peaceful Place -ggvietnam.com"